dagelijkse gang van zaken

Je kunt ons ook volgen via Instagram of Facebook, om zo een indruk te krijgen van onze dagelijkse bezigheden en de sfeer van Thuishuys Natuurlijk. Plaatsing op sociale media gebeurt alleen als ouders hiervoor goedkeuring geven.

Dagindeling

Als de omstandigheden ertoe uitnodigen kan de volgorde van de dag anders zijn dan hier beschreven staat: als een kind bijv. te moe is voor een bepaalde activiteit of om te eten kan het zijn dat het kind eerst gaat slapen. De baby’s worden in hun eigen ritme verzorgd en gevoed.
De indeling van de dag is in het algemeen als volgt:

Tussen 8 en 9 uur: verwelkomen van ouders en kinderen met een korte uitwisseling, waarna de ouders worden uitgezwaaid.

Tussen 8 á 9 en 9.30 uur: vrij spel, ondertussen gebeuren ambachtelijke werkjes zoals was vouwen, konijnen voeren, brooddeeg kneden, soms ramen wassen. Dit geheel wordt afgesloten met een kringspelletje en opruimen.

Van 9.45 tot 10.15 uur: Eerst worden de ochtendliedjes gezongen, Popeia wordt gewekt, er wordt gezongen over de tijd van het jaar. Dan volgt het tienuurtje met fruit van het seizoen en kruidenthee. Er wordt op het potje of naar de wc gegaan en luiers worden verschoond.

Ongeveer 10.15 uur: samen jasjes, mutsjes, overbroeken, schoenen, laarsjes of klompjes aantrekken en dan gewoonlijk: wandelen! Met de bolderkar of wagen indien nodig voor de kleintjes. Soms ook de tuin verzorgen, bijvoorbeeld de stoep vegen of vrij spelen met de bal, zandbak, emmer en schopje, vormpjes, schommelen. In elk geval, binnen of buiten de tuin: klimmen, glijden, hangen, rollen, kruipen, stappen, lopen, klauteren, springen, vallen en weer opstaan!

Vanaf 11.30 uur: samen binnen komen, voetjes vegen, jasjes en mutsjes uitdoen en ophangen, schoenen of laarsjes uitdoen, pantoffels aan, handjes wassen met liedje, helpen bij het tafel dekken. De baby’s krijgen de fles of een warme maaltijd en zo nodig worden luiers verschoond.

Om 11.45 uur: De maaltijd begint met het aansteken van een kaars in een veilig windlicht en het zingen van een lied. Gezamenlijk genieten we in alle rust van de maaltijd. Zo lang het nodig is worden kinderen geholpen bij het eten en drinken. De maaltijd wordt afgesloten met een liedje en het uitblazen van de kaars. Slabbetjes gaan af, handjes en gezichtjes worden gepoetst en de tafel wordt weer afgeruimd. De groteren gaan nog op het potje of toilet en de allerkleinsten krijgen een schone luier.

Vanaf 12.15-12.30 uur: De kinderen worden individueel verzorgd; sommigen pyjama aan en in een slaapzak gelegd met knuffeltje en eventueel een speentje. Zo nodig wordt een kindje ingebakerd. Behalve de bedjes boven wordt ook het buitenbedje gebruikt. Elk kind wordt met een slaapliedje toegezongen.

Tussen 12.30 en ongeveer 15 uur is het rust in het Thuishuys. Grote kinderen die geen slaapje meer nodig hebben spelen een rustig spel, helpen met de baby of de afwas of worden voorgelezen.

Rond 15 uur of eerder worden de kinderen uit hun bedje gehaald.
Zij worden verzorgd en krijgen een schone luier. Zij mogen proberen zichzelf of elkaar aan te kleden. Daarna drinken we sap en eten een rijstwafel of iets dergelijks.

Rond 16 uur wordt gespeeld binnen of buiten of worden werkjes gedaan als vegen of afwassen.

Vanaf 16.30 uur ruimen we na een kringspelletje weer gezamenlijk op, en gaan aan tafel om zo mogelijk in de zomer yoghurt en in de winter soep te eten. Aansluitend wordt Popeia weer naar bed gezongen en doen we spelletjes, zingen we of lezen een verhaaltje.

Tussen 17 en 18 uur komen de ouders de kinderen weer halen, vertellen we hoe de dag was, nemen afscheid en zwaaien we elkaar uit: tot de volgende keer!  

Buiten slapen

Door in de frisse buitenlucht te slapen bouwen kinderen meer weerstand op.
Fluitende vogeltjes, ritselende bladeren, vitamine D (licht) en frisse lucht.
In Scandinavische landen weten ze het al heel lang: Buiten slapen is gezond! Ook in het noorden van Nederland sliepen kinderen in het begin van de vorige eeuw vaak buiten. Een Groningse arts adviseerde om kinderen die in bedompte omgeving opgroeiden buiten te laten slapen en hij ontwierp de bedjes hiervoor. In deze tijd bouwt het bedrijf Lutje Potje hierop voort door gecertificeerde buitenbedjes aan te bieden. Lutje Potje betekent: klein kind.
Kinderen die buiten slapen hebben minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten vaak beter is dan binnen. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. Ook de ‘moeilijke’ slapers! Buiten slapen zorgt in die gevallen voor beter uitgeruste kinderen! Een goede reden voor Thuishuys Natuurlijk om ook een buitenbedje in de tuin te plaatsen. Ook het slaapkamertje binnen is, doordat de ramen de hele dag wijd open staan, een ‘buitenslaapkamer’. Alleen bij extreem weer gaan de ramen dicht.
Voorwaarde voor het gebruik van het buitenbedje is dat ouders ons protocol Buiten slapen hebben gelezen en toestemming hebben gegeven. Als ouders bezwaar hebben, dan slaapt het kind binnen. Klik hier voor het protocol.  
 

Wennen – vaste leidster – aantal dagen

Als een kindje is aangemeld bij Thuishuys Natuurlijk worden in een of meerdere weken voor de ingangsdatum bezoekjes afgesproken voor ouder en kind samen. De tweede keer kan mama of papa misschien al even een boodschap doen, terwijl het kindje blijft spelen. Langzamerhand vindt door een aantal bezoekjes de gewenning plaats, afhankelijk van de leeftijd en aard van het kind. Omdat in Thuishuys Natuurlijk iedere dag twee vaste leidsters aanwezig zijn, van wie één de mentor is van het kindje, wordt de hechting bevorderd. Als het kindje bij ons heeft gegeten en een slaapje heeft gedaan, dan is het vaak klaar om een groot gedeelte van de dag te worden opgevangen.
We willen graag dat de kinderen minimaal twee dagen in de opvang komen, liefst goed verdeeld over de week. Dit bevordert het echt thuis raken en een stevige basis in ons Thuishuys krijgen. Hierdoor profiteert het kindje optimaal van het rijke aanbod op de opvangdagen.
Halve dagen zijn slechts bij uitzondering mogelijk, omdat de heelheid van de dag doorbroken wordt. We beginnen ‘s ochtends samen de dag met het popje te wekken, en tegen de avond brengen we het weer naar bed. De hele lange dag daartussenin brengen we samen door. Dit bevordert de rust in ons Thuishuys en komt tegemoet aan de behoefte aan duidelijkheid van het kind. In de wenfase kunnen halve dagen wel goed toegepast worden.
De gewoonte van uitzwaaien en zingen van ‘dag mama, dag papa, heb een fijne dag’, doet veel kindjes goed, vooral als ze uit de nabootsing mogen waarnemen dat het een vrolijke gebeurtenis is.  
 

Overdracht, oudergesprekken, mentor, volgen ontwikkeling, basisschool

Wanneer ’s ochtends tussen 8 en 9 uur de kinderen komen worden de nacht, en eventueel voorgaande dagen, besproken met de leidster.
Tussen 5 en 6 uur, als de kinderen opgehaald worden, wordt de dag doorgesproken met de ouder. Het is bij de jongste kinderen in overleg mogelijk deze overdrachten aan te vullen met een schriftje, waarin we in de loop van de dag noteren.
Ieder kind heeft een mentor. Wie dit is wordt de ouders bij aanname meegedeeld. Deze leidster kent het kindje van tenminste één dag opvang in de week, en volgt de persoonlijke ontwikkeling. Zij is ook aanspreekpunt voor de ouders voor alles wat niet direct ‘daggebonden’ is.
Een paar maanden na de instroom volgt een instroomevaluatie om het welbevinden en de ontwikkeling van het kindje en de tevredenheid van de ouders te bespreken met de mentor.
Hiervoor heeft de desbetreffende leidster het kind geobserveerd en de ontwikkeling beschreven door middel van een “Kindbeeld” formulier. Deze observatie en een oudergesprek aan de hand hiervan wordt minimaal jaarlijks herhaald. Als er vragen of problemen zijn kan om een tussentijds gesprek gevraagd worden, zowel door ouders als leidster.
Als het kindje ons op de één of andere manier opvalt in zijn ontwikkeling, en dat baart ons zorgen, dan volgen we een signaleringstraject. Als eerste punt hierin is opgenomen dat we na de signalering met de ouders de waarneming bespreken. Vaak zal dit niet als verrassing komen omdat na de opvangdag ook het dagverloop en het gedrag van het kind worden besproken.
Voor de overgang naar de basisschool wordt aan de ouders op papier een beeld van de ontwikkeling op dat moment meegegeven en indien gewenst contact met de school van je keuze opgenomen.  ∧