Drakepit kinderopvang

Thuishuys Natuurlijk heeft zich aangesloten bij Drakepit kinderopvang vanwege de visie die Drakepit onder meer als volgt verwoordt:

De relatie staat centraal

Drakepit kinderopvang streeft naar het faciliteren van kleinschalige professionele kinderopvang, waarin het werkelijk tot elkaar in relatie staan van essentieel belang is. Dit betreft alle betrokken personen, dus leidsters, kinderen en ouders. Deze mensen vormen samen een ontwikkelgemeenschap. Dat is niet te vergelijken met een leefgemeenschap maar behelst zeker meer dan een contractuele dienstverleningsovereenkomst.

Bewuste keuze voor kleinschaligheid en huiselijke sfeer

Drakepit kiest voor kleinschalige opvang. Onze ervaring leert dat grootschalige opvang door complexe organisatorische vereisten de opbouw van relaties in de weg kan staan. Wij zijn voorstanders voor opvang in huiselijk sfeer. Als je kinderen wilt opvangen moet je er ruimte voor maken. Zeker! Echter, kinderen hoeven geen eigen ruimtes die speciaal voor hen zijn ingericht. Ze willen spelen en hebben daarvoor ook speelgoed nodig, maar ze willen met name meedoen in de echte wereld. Ze willen koken, de was ophangen, bladeren vegen etc. Het moet veilig zijn. Uiteraard! Maar kinderen moeten ook kunnen vallen om daarna, een ervaring rijker weer op te staan. Dit soort ervaringen helpt hen om later risico’s zelf in te kunnen schatten. Hier samen met de kinderen een goede balans in vinden vereist intensieve begeleiding – nog een reden voor kleinschalige opvang.

Geregistreerd

Als geregistreerde kinderopvangorganisatie staat Drakepit kinderopvang garant voor de goede kwaliteit van de kinderopvang die op haar locaties wordt aangeboden.

Als koepelorganisatie zorgt zij ervoor dat de locaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast gelden er nog specifieke eisen die Drakepit aan een locatie en aan haar medewerkers stelt.

Drakepit biedt administratieve ondersteuning en vakgerichte begeleiding, zoals coaching, intervisie en scholing aan de locaties. Vraagouders biedt zij opvoedondersteuning, workshops en themadagen aan. Voor meer informatie over Drakepit, zie de website www.drakepit.nl