Praktische info

 

Openingstijden

Thuishuys Natuurlijk is op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur geopend, op aanvraag van 7.30 uur tot 18.00 uur. Thuishuys Natuurlijk is tijdens de algemeen erkende en nationale feestdagen gesloten, alsmede nog enkele sluitingsdagen en studiemiddagen. Deze dagen worden niet in rekening gebracht.

Sluitingsdagen

Op de algemeen erkende feestdagen is Thuishuys gesloten, ook de carnavalsmaandag en dinsdag, en de week van kerst tot oud en nieuw. Ook zal Thuishuys drie studie-coachings(mid)dagen sluiten: hele dag of om 13 uur. Deze dagen worden minimaal één maand van tevoren nader bekend gemaakt. Kijk voor nadere info bij het document Praktische gegevens of informeer bij Thuishuys.

Tarief – Landelijk register

Een opvangdag telt 10 uur. Zie voor het huidige uurtarief het document Praktische gegevens.

Bij geregistreerde kinderopvang hebben ouders die betaald werk doen recht op kinderopvangtoeslag. Ook in trajecten die naar werk leiden of bij langdurige ziekte kan recht bestaan op de toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Thuishuys Natuurlijk is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 257 348 207.

De kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst: www.mijntoeslagen.nl. De toeslag dien je aan te vragen binnen drie maanden ná de maand waarin jouw kind voor het eerst naar kinderopvang gaat.  

Wijze van betaling

Thuishuys Natuurlijk is aangesloten bij Drakepit kinderopvang. Drakepit verzorgt studie- en coachingsdagen voor Thuishuys en voert de kassiersfunctie uit, in opdracht van Thuishuys Natuurlijk.
Na aanmelding bij de leidster wordt een plaatsingsovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst en een machtiging voor automatische incasso worden ondertekend door de ouders. 

Hierna stuurt Drakepit kinderopvang na afloop van iedere maand opvang een factuur over de kosten van de afgenomen dagen volgens overeenkomst, en van eventueel extra afgenomen dagen.
Bovengenoemde sluitingsdagen en algemeen erkende feestdagen worden niet meegeteld. Het bedrag wordt vervolgens door Drakepit kinderopvang automatisch afgeschreven naar NL20TRIO 0786 720 506.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden voor kinderopvang vormen de basis voor de Overeenkomst.
In bijgaand pdf zijn deze voorwaarden na te lezen.

Privacy Reglement

Voor bescherming van de persoonsgegevens heeft Drakepit een beleid gemaakt. Om dit beleid in te zien ga naar: https://drakepit.nl/drakepit-privacybeleid/

Klachtenregeling

In geval van een meningsverschil zullen partijen in onderling overleg gaan om het verschil van mening op te lossen. Mocht de klacht blijven bestaan, en is het moeilijk om in overleg te blijven, dan kan altijd de oudercommissie ingelicht worden. Zij kan proberen het contact te herstellen of te bemiddelen.

Hebben ouders het gevoel dat hun klacht niet voldoende wordt gehoord of opgepakt, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie, waarbij Thuishuys Natuurlijk is aangesloten, zie www.klachtenloket-kinderopvang en www.degeschillencommissie.nl. In de klachtenprocedure van Drakepit zijn de overige contactgegevens van deze instanties aangegeven, zie pdf.

Luierrecycling

Er worden in Nederland per jaar, 1.000.000.000 (1 miljard) babyluiers verbrand terwijl recycling mogelijk is. Dit kan anders. Daarom zijn we samenwerking met Stopmijnafval en de stichting Luierrecycling Nederland gestart met een speciale luiercontainer. De stichting maakt zich hard om gefaseerd recycling van luiers mogelijk te maken. De eerste fase is dat we beginnen met het apart afvoeren van luierafval. In samenwerking met Stopmijnafval hebben wij nu de luiercontainer op het kinderdagverblijf.

Van het afval worden laagwaardige plastics gemaakt, zoals voor bloempotten, en slib om te verbranden voor energie.
We hebben de kleinste container van 240 liter, die we zelf lang niet vol krijgen als hij eens in de maand wordt geleegd. Er is de mogelijkheid voor ouders om de luiers van thuis bij ons in de container te deponeren, als service, zodat op kosten van thuis bespaard kan worden en er bovendien minder afvalstoffen door de schoorstenen verdwijnen. Graag de luiers goed verpakken in een plastic zak. Er mogen luiers, billendoekjes en plastic zakken in de luiercontainer.

Als ouders luiers van textiel gebruiken, willen we graag kijken of dit in de opvang ook praktisch goed mogelijk is.