Wie zijn we

Ik ben Jeannette Uwland, ruim een halve eeuw geleden geboren in de Gelderse Achterhoek. Op zomeravonden als ik als kind in bed lag, kon ik de koeien van de buren horen grazen. Het is ongetwijfeld te danken aan mijn jeugd in het buitengebied, dat ik heel graag buiten ben. Daarnaast was ik als middelbare vwo-scholier actief in een jeugdbond voor natuurstudie en -bescherming. Er zijn weinig wilde planten die ik niet kan thuisbrengen.

Antroposofie

Voor opleidingen en werk maakte ik omzwervingen: Zwolle, Amersfoort, Aberdeen (Schotland), Utrecht. Ondertussen kwam ik aanraking met de antroposofie, wat me weliswaar zeer vreemd was, maar wat ik ook heel bijzonder vond. Zoveel liefdevolle aandacht voor het individu, het individuele kind, had ik nog niet meegemaakt, ook niet op stages en opleiding HBO-jeugdwelzijnswerk.

In 1995 belandde ik in het mooie Zuid Limburg. Ik had de deeltijdopleiding aan de toenmalige Vrije Pedagogische Academie afgesloten. Zo’n tien jaar heb ik met hart en ziel op twee vrije scholen gewerkt. Ondertussen werd in 2002 mijn dochter geboren en kwam ik in aanraking met haar wereld, met de wereld van het heel jonge kind.

Op zeker moment besloot ik mijn werk in het onderwijs te beëindigen. Mijn dochter ging naar huiselijke antroposofische opvang. Dit inspireerde mij om thuis ook dergelijke opvang aan te bieden.
Jaren lang zijn bij mijn dochter en mij thuis kinderen opgevangen.

Vrijwilligster Gertie Somers kwam meerdere dagen per week een aantal uren helpen. Zij bracht veel gezelligheid, en zij is voor meerdere gezinnen thuis een vaste oppas geworden. Al langere tijd wilde ik wel graag meer samenwerken met anderen, in een opvang die ietsje groter zou kunnen zijn dan bij mij thuis.

Verhuizing naar Thuishuys

Enkele jaren heb ik gezocht naar een andere locatie en ben daarin begin 2018 geslaagd. Het huidige pand dat vroeger onder meer een bakkerij is geweest, was na verbouwing en aanpassing geschikt voor zeer kleinschalige kinderopvang.

 

Medewerksters

Mijn naam is Marion Janssen en ik vertel graag een en ander over mijzelf.
Ik ben tien jaar werkzaam geweest als leerkracht in onder andere een school voor moeilijk opvoedbare kinderen en daarna in het Vrije School onderwijs van Venlo, Roermond en Heerlen.
Hierdoor heb ik op een mooie wijze verbinding kunnen maken met de antroposofie, waar ook Thuishuys Natuurlijk, een bijzondere kinderopvang voor Heerlen, Kerkrade en omgeving, haar werkwijze op stoelt.
Uiteraard heb ik naast mijn rol als moeder van twee prachtkinderen, een enorme liefde voor het kind mogen ontwikkelen.
De laatste dertien jaar zijn gewijd aan mijn praktijk Puresta te Wittem. Hier woon ik ook met mijn man Camillo en jongste dochter. 

Via de praktijk werk ik ook met kinderen en volwassenen vanuit de Evolutiepsychologie als coach en levensbegeleider, plus ik test door middel van onder andere Sensi protocollen, deblokkeer, stel natuurgeneeskundige recepten samen, en maak gebruik van o.a. Shiatsutherapie en diverse andere therapeutisch Energetische technieken zoals Re~Genesis, Soul Body Fusion® en
Access Consciousness®.

Het direct werken met het Jonge Kind is weer op mijn pad gekomen en ik ben dankbaar en blij dat ik dit als toevoeging aan mijn drukke praktijktijd, ten uitvoer mag brengen.
Mijn hart gaat open bij het begeleiden van het jonge kind in deze prachtige Bewuste en Antroposofische Kinderopvang.

Mijn naam is Minoa Sons, ik ben geboren in het jaar 2000 en woon in Heerlen samen met mijn moeder en zusje. In juni 2020 heb ik mijn diploma sociaal pedagogisch medewerkster behaald. Tijdens mijn opleiding heb ik twee jaar stage mogen lopen in het speciaal onderwijs, hier heb ik veel mogen leren. Ook heb ik mijn ehbo diploma behaald. Ik ben vanaf januari werkzaam bij Thuishuys Natuurlijk.

Aan het opbouwen van een vertrouwensband met kinderen hecht ik veel waarde. Ik denk dat betrokkenheid, persoonlijke ontwikkelingen en een goed leerproces tot stand komen vanuit een veilige situatie. Vanuit mijn ervaring heb ik geleerd dat ik met deze band goed kan inspelen op de behoeftes van de kinderen en ze kan aansturen tot positieve ontwikkelingen. Ik ben leergierig en hecht grote waarde aan persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb hiervoor in een andere kinderopvang gewerkt, daar voelde ik mij niet helemaal op mijn plek. Toen ik de eerste keer binnenkwam bij Thuishuys voelde het meteen heel vertrouwd. De lichte kleuren op de muren en de inrichting gaven mij een warm welkom. Ik ben van thuis uit spiritueel opgevoed, hierdoor handel ik vaak vanuit mijn intuïtie. Bij de eerste ontmoeting met Jeannette wist ik hier zit ik goed. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de antroposofie van deze kinderopvang.

Hoi allemaal, mijn naam is Kirsten Deguelle. Ik ben geboren in het jaar 1998 en ik woon in Beek/Maastricht met mijn ouders en broertje. Met de antroposofie ben ik opgegroeid. Ik heb namelijk genoten van de basisschool en middelbare Vrijeschool in Maastricht. Deze visie heb ik altijd als heel prettig ervaren.
Vervolgens heb ik de opleiding Pedagogiek gevolgd en ben reeds in maart 2021 afgestudeerd. Binnen deze opleiding heb ik stage gelopen als jeugdconsulent en meerdere malen in het onderwijs (basisschool). Daar heb ik gewerkt met jonge en oudere kinderen als o.a. begeleider en trainer. Tijdens deze stages kwam ik erachter dat ik er blij van word om allemaal kinderen om me heen te hebben en deel uit te kunnen maken van hun ontwikkeling.

Wat ik binnen het werk erg belangrijk vind is de betrokkenheid met de kinderen en ouders. Daarnaast ook het opbouwen van een pedagogische relatie. Naar mijn idee zijn dit belangrijke onderdelen om voor de kinderen (en ouders) een zo fijn mogelijk plek te creëren. Het is mooi dat binnen Thuishuys Natuurlijk hier alle ruimte voor is.